swimbait

 

SAKURA ROLL KICKER

Comprar
22,99€IVA INCL.

-ROLL KICKER 180S
Swimbait articulado slow sinking

SAKURA S-SHINER

Comprar
15,22€IVA INCL.

- S-SHINER 145 S
Swimbait hundido.

SAVAGEAR 3D ROACH SHINE GILDER

Comprar
15,90€IVA INCL.

-3D ROACH SHINE GILDER 13.5 CM.

SAVAGEAR 3D BLEAK GLIDE SWIMMER

Comprar
14,70€IVA INCL.

Swimbait.
-BLEAK GLIDE SWIMMER 13'5 CM
-BLEAK GLIDE SWIMMER 16'5 CM