PRODUCTO

 

DTD PREMIUM OITA

RefMedidaDescripción Precio Cant.  
  2.2 68 mm. 7.7 gramos. PREMIUM OITA 2.2
 
  2.5 5 mm. 9.3 gramos. PREMIUM OITA 2.5